Mensen in uw organisatie en fysieke toegang tot systemen zijn de -vaak vergeten- maar enorm belangrijke risicofactoren voor schade door Cybercriminaliteit, bedrijfsspionage, aanvallen van buitenaf, moedwillige beschadiging van data of diefstal van vertrouwelijke informatie.


Daarom is het van groot belang dit middels onderzoek te onderkennen, risico's in kaart te hebben en preventief te kunnen handelen!

Wij hebben unieke methoden om specifiek DEZE risicofactoren te testen op mogelijkheden tot "Penetration".

Géén systeembeheer!


Wat wij NIET doen zijn de zaken die uw systeembeheerder of ICT partner al lang op orde heeft, zoals Firewalls, Anti-Virussoftware en goede bescherming van uw WiFi verbindingen. Wij vervangen dus expliciet NIET uw systeembeheerder of ICT partner!

Wij richten ons uitsluitend op andere risicofactoren en risico's op toegang tot servers, uw bedrijfsdata, concurrentiegevoelige en vertrouwelijke gegevens in uw bedrijf en op uw netwerk.
Logischerwijze kunnen we hier onze methoden niet toelichten i.v.m. het uit te voeren onderzoek.


Maar... dat u zult schrikken hoe eenvoudig uw kostbare data gestolen of beschadigd kan worden, of uw bedrijf digitaal gegijzeld, dat staat vast.

Cybersecurity en Pen-testing

Heeft u na het lezen interesse, of wilt u graag een vrijblijvend gesprek of prijsindicatie?
Neem even vrijblijvend contact met ons op!

Wacht niet tot het te laat is!
Advies & Training
"Dit had ik écht jaren eerder moeten doen!
Wat een onnodig risico heb ik gelopen dat alles plat ging!"

Werkwijze.


Na een afspraak spreken wij alleen met de directie of eind-opdrachtgever over het uit te voeren onderzoek. We doen dit nooit op uw locatie. We leggen niet uit wat we gaan doen om voor de hand liggende redenen. We spreken vooraf door welke aspecten kùnnen worden onderzocht. U kiest wat u wilt laten onderzoeken.
Vooraf krijgt u een duidelijk all-in kostenplaatje van het onderzoek. Dit is inclusief schriftelijke rapportage, interpretatie en advies en indien gewenst mondelinge toelichting.

Onderzoek.


We starten het onderzoek op een moment dat ons goeddunkt. Niemand in uw organisatie dient te weten van het onderzoek. We krijgen van de directie "volledige immuniteit" op gebied van zaken die tijdens het onderzoek "misgaan". NU is "Misgaan" juist een goede zaak want dan worden we bijvoorbeeld "gesnapt" en lukt onze penetration methode niet. Met "Misgaan" doelen we uiteraard nooit op enige beschadiging of verlies van uw gegevens, want dat zal NOOIT gebeuren. Alles wat we doen gebeurt 'fake'. Dus als we software op uw systeem zouden zetten is dit onschuldige software, maar had het een gijzeltool, backdoor of trojan horse geweest als onze aanval 'echt' was geweest. De Immuniteit van directiewege moet ervoor zorgen dat een middenkader manager (onwetend van het onderzoek) aangifte tegen ons doet of anderszins bedreigende of juridische stappen neemt tegen ons nadat hij of zij ons heeft "gesnapt" of door ons 'exposed' wordt als grote risicofactor of erger.

We kunnen op deze plaats verder niet ingaan op details over welke methode dan ook die we gebruiken om ons onderzoek uit te voeren.

In House Cyber Veiligheids-training.


Uw team bewust maken van de gevaren die er loeren op gebied van cybersecurity middels een training doen we op zodanig spraakmakende wijze dat men de training niet snel meer vergeet. Dit zorgt ervoor dat uw medewerkers/sters veel meer op hun hoede zijn en uw eigen team dus al een sterke barrière vormt tegen de vele cyber-risico's uit alle hoeken.

Ook hier kunnen we niet onze methoden blootgeven maar dat uw medewerkers/sters de sessie niet meer vergeten kunnen we u beloven!
Wilt u dat wij dit voor uw team "In House" regelen? Neem even contact op en we spreken samen uw wensen en mogelijkheden door. Ook hier krijgt u vooraf een all-in kostenplaatje zonder verdere verrassingen.

witte mannen zitten op laptop en roepen HELP
witte man boos bliksemschichten uit hoofd
"Ik heb op aanraden van mijn ICT bedrijf en systeembeheerder kapitalen geïnvesteerd in firewalls en beveiligings-software!
Voor niets dus... bleek nu!"