Boekhouden & cijfers beter begrijpen.


Voor wie is deze cursus bestemd?De cursus is bestemd voor ondernemers of medewerkers van grotere- of MKB bedrijven die de dagelijkse boekhouding willen of moeten (gaan) doen en geen of niet veel (of weggezakte) boekhoudkundige ervaring of vooropleiding hebben.
Tevens is de cursus zeer geschikt voor medewerkers die boekhoudkundige en financiële cijfers beter moeten of willen begrijpen en interpreteren uit hoofde van hun functie in het bedrijf, bij Stichting of Vereniging.

Doel van deze cursus.


Het betreft een cursus die in twee halve dagen door ons wordt verzorgd. Het is niet het doel iemand geheel om te toveren tot "volleerd boekhouder". Dat is ook niet de insteek van deze cursus.
Als u een volleerd all round boekhouder wilt worden kunt u PD (Praktijk Diploma Boekhouden) of zelfs SPD gaan doen.

Deze opleidingen duren echter minimaal een jaar tot meerdere jaren.
Daar heeft u als ondernemer of medewerker vaak géén zin in en géén tijd voor!  Of dit is ook helemaal niet nodig voor uw functie.

Dit is wat u als ondernemer zoekt!


Onze cursus is erop gericht om ervoor te zorgen dat u voldoende van de boekhouding begrijpt om correct de dagelijkse werkzaamheden zoals kas-, bank- en inkoopboek-factuurboekingen te kunnen doen. Tevens het goed verwerken van kosten en betalingen. Ook begrijpt u de financiële cijfers beter en komen zaken zoals balans, activa, grootboekrekening, rekeningschema, journaalpost, openstaande posten, kruisposten en al dit soort boekhoudkundige termen aan de orde. Na afloop zult u veel beter de gesprekken met de accountant, controller of boekhouder begrijpen en de rapporten, balansen en resultaatrekening vanuit uw eigen software of van uw accountant beter kunnen lezen en interpreteren.

Overige cursusinformatie.

Noodzakelijke voorkennis: Geen enkele boekhoud-ervaring noodzakelijk, wel goed kunnen werken met de PC.

Cursusduur: 2 halve dagen. Bel of mail ons even vrijblijvend over data en prijzen.

Groepsgrootte: 1 tot max 4 personen, ook privéles is mogelijk.

Studiebelasting: De lesstof goed bestuderen, enig huiswerk; praktijkoefeningen maken tussen les 1 en 2.

Inbegrepen in de cursus is ons full color cursusmateriaal, schrijfgerei en koffie/thee/versnaperingen.

Examen / certificering: certificaat na afloop indien men het theorie & praktijk gedeelte succesvol heeft afgerond.

Advies & Training
"Ik heb ook erg veel aan de handige tips gehad die ik tussendoor steeds kreeg!"
"Op de cursus begreep ik pas dat ik veel geld had laten liggen, ik had veel dingen anders moeten doen, dan had ik meer winst gehad en veel kosten bespaard"
De eerste cursusdag.

Op de eerste cursusdag leren we u met allerlei praktijkgerichte zaken en oefeningen hoe een boekhouding in elkaar steekt, wat u eigenlijk allemaal op een Balans en Verlies Winstrekening tegenkomt en hoe u dat alles in de praktijk terugziet in alles wat dagelijks in het bedrijf door de handen gaat, zoals facturen, bankschriften en kasbonnen.
U zult merken dat een boekhouding eigenlijk minder ingewikkeld is dan het er allemaal uitziet. Ook krijgt u handige tips om geld te besparen, bedrijfsrisico's te leren zien en fouten te voorkomen!

De tweede cursusdag.

Op de tweede dag gaat u aan de hand van een case met echte inkoop- en verkoopfacturen, kasbonnen, bankafschriften e.d. aan de slag op de PC. We boeken via de juiste dagboeken in en u leert welke controles u moet doen en hoe u de zojuist geboekte zaken terugziet in de Balans en Resultaatrekening waardoor het kwartje van de 1e lesdag nu echt valt. Ook zult u “vreemde” praktijksituaties tegenkomen, zoals facturen of bonnen zonder, of met foutieve BTW, voor eten en drinken, dure investeringen enz.

Deze cursus is erg praktijkgericht en verschaft een goed inzicht in het werken met cijfers in een bedrijf!

"Ik had dit beter meteen kunnen doen, dat had me veel dure vragen aan de accountant bespaard"